Sosyal Bilimler Enstitüsü - Muhasebe Ve Finansman Tezli Yüksek Lisans

Başvuru Başlama Tarihi

16.02.2023

Başvuru Bitiş Tarihi

22.02.2023

Kontenjan

5

Ales Puan Türü

Eşit Ağırlık

ALES Taban Puanı

55

Yabancı Dil Taban Puanı

Girmiş Olmak Yeterlidir.

Açıklama

- Muhasebe ve Finans Yönetimi, -Muhasebe ve Finansal Yönetim, -Muhasebe ve Denetim, -Muhasebe bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak

Başvuru Koşulları

1-      Lisans diplomasına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokul diplomasına sahip olmak. (Diploma/mezuniyet Belgesi) 2-        Başvurulan programın puanı türünde en az 55 ALES puanına sahip olmak. (ALES sonuç Belgesi 5 (beş) yıl geçerlidir.)
3-        YÖK tarafından kabul edilen ve ÖSYM tarafından yapılan merkezî yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmak. (Yabancı Dil Sonuç Belgesi 5 (beş) yıl geçerlidir.)
4-        Diploma/mezuniyet notu. (Başvurularda değerlendirmeye alınan mezuniyet notu öğrencinin e-devlet sisteminde yer alan şekli ile değerlendirmeye alınır:
a)    E-devlet sisteminde öğrencinin başarı notu sadece 100'lük sistemde var ise var olan şekli ile değerlendirmeye alınır.
b)   E-devlet sisteminde öğrencinin sadece 4'lük sistemdeki notu var ise, bu not YÖK dönüşüm tablosu kullanılarak 100'lük sisteme çevrilerek değerlendirmeye alınır.
 
c)    E-devlet sisteminde hem 100'lük hem de 4'lük sistemde notu olan öğrencinin notu 4’lük sistemde değerlendirmeye alınarak YÖK dönüşüm tablosu ile 100’lük sisteme çevrilir.
* Not: Adaylar, online başvuru sırasında yukarıda belirtilen mezuniyet ve sınav sonuçları ile ilgili e-devlet sistemindeki kayıtlı bilgilerini kullanacaktır.
5-      Yabancı ülkelerde lisans ve yüksek lisans programlarını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin YÖK’ten denklik belgesi almış olmaları ve başvuruda ibraz etmeleri gerekir.

Değerlendirme

Tezli Yüksek Lisans Programlarında yazılı/sözlü sınav yapılmayacaktır. Öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve yabancı dil puanı değerlendirilir.Değerlendirmede ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %40'ı ve yabancı dil puanının %10'u esas alınacaktır.

Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES sınavı puanı, lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Başvuru Belgeleri

  • Transkript
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Başvuru yapabilmek için giriş yapmalısınız.

e-Devlet ile Giriş Yap