Sosyal Bilimler Enstitüsü - Muhasebe Ve Finansman Tezli Yüksek Lisans

 Alan Dışı
Başvuru Başlama Tarihi

16.02.2023

Başvuru Bitiş Tarihi

22.02.2023

Kontenjan

15

Ales Puan Türü

Eşit Ağırlık

ALES Taban Puanı

55

Yabancı Dil Taban Puanı

Girmiş Olmak Yeterlidir.

Açıklama

- İşletme, İktisat, - Aktüerya Bilimleri, -Bankacılık, Bankacılık ve Sermaye Piyasası, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık ve Finans, Çalışma Ekonomisi, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Finans ve Bankacılık, - İslam İktisadi ve Finans, Maliye, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, - Sigortacılık, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, - Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletme Yönetimi bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.

Başvuru Koşulları

1-      Lisans diplomasına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokul diplomasına sahip olmak. (Diploma/mezuniyet Belgesi) 2-        Başvurulan programın puanı türünde en az 55 ALES puanına sahip olmak. (ALES sonuç Belgesi 5 (beş) yıl geçerlidir.)
3-        YÖK tarafından kabul edilen ve ÖSYM tarafından yapılan merkezî yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmak. (Yabancı Dil Sonuç Belgesi 5 (beş) yıl geçerlidir.)
4-        Diploma/mezuniyet notu. (Başvurularda değerlendirmeye alınan mezuniyet notu öğrencinin e-devlet sisteminde yer alan şekli ile değerlendirmeye alınır:
a)    E-devlet sisteminde öğrencinin başarı notu sadece 100'lük sistemde var ise var olan şekli ile değerlendirmeye alınır.
b)   E-devlet sisteminde öğrencinin sadece 4'lük sistemdeki notu var ise, bu not YÖK dönüşüm tablosu kullanılarak 100'lük sisteme çevrilerek değerlendirmeye alınır.
 
c)    E-devlet sisteminde hem 100'lük hem de 4'lük sistemde notu olan öğrencinin notu 4’lük sistemde değerlendirmeye alınarak YÖK dönüşüm tablosu ile 100’lük sisteme çevrilir.
* Not: Adaylar, online başvuru sırasında yukarıda belirtilen mezuniyet ve sınav sonuçları ile ilgili e-devlet sistemindeki kayıtlı bilgilerini kullanacaktır.
5-      Yabancı ülkelerde lisans ve yüksek lisans programlarını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin YÖK’ten denklik belgesi almış olmaları ve başvuruda ibraz etmeleri gerekir.

Değerlendirme

Tezli Yüksek Lisans Programlarında yazılı/sözlü sınav yapılmayacaktır. Öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve yabancı dil puanı değerlendirilir.Değerlendirmede ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %40'ı ve yabancı dil puanının %10'u esas alınacaktır.

Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES sınavı puanı, lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Başvuru Belgeleri

  • Transkript
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Başvuru yapabilmek için giriş yapmalısınız.

e-Devlet ile Giriş Yap