Sosyal Bilimler Enstitüsü - Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

Başvuru Başlama Tarihi

16.02.2023

Başvuru Bitiş Tarihi

22.02.2023

Kontenjan

7

Ales Puan Türü

Sözel Eşit Ağırlık

ALES Taban Puanı

55

Yabancı Dil Taban Puanı

Girmiş Olmak Yeterlidir.

Açıklama

Fakültelerin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmak

Başvuru Koşulları

1-      Lisans diplomasına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokul diplomasına sahip olmak. (Diploma/mezuniyet Belgesi) 2-        Başvurulan programın puanı türünde en az 55 ALES puanına sahip olmak. (ALES sonuç Belgesi 5 (beş) yıl geçerlidir.)
3-        YÖK tarafından kabul edilen ve ÖSYM tarafından yapılan merkezî yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmak. (Yabancı Dil Sonuç Belgesi 5 (beş) yıl geçerlidir.)
4-        Diploma/mezuniyet notu. (Başvurularda değerlendirmeye alınan mezuniyet notu öğrencinin e-devlet sisteminde yer alan şekli ile değerlendirmeye alınır:
a)    E-devlet sisteminde öğrencinin başarı notu sadece 100'lük sistemde var ise var olan şekli ile değerlendirmeye alınır.
b)   E-devlet sisteminde öğrencinin sadece 4'lük sistemdeki notu var ise, bu not YÖK dönüşüm tablosu kullanılarak 100'lük sisteme çevrilerek değerlendirmeye alınır.
 
c)    E-devlet sisteminde hem 100'lük hem de 4'lük sistemde notu olan öğrencinin notu 4’lük sistemde değerlendirmeye alınarak YÖK dönüşüm tablosu ile 100’lük sisteme çevrilir.
* Not: Adaylar, online başvuru sırasında yukarıda belirtilen mezuniyet ve sınav sonuçları ile ilgili e-devlet sistemindeki kayıtlı bilgilerini kullanacaktır.
5-      Yabancı ülkelerde lisans ve yüksek lisans programlarını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin YÖK’ten denklik belgesi almış olmaları ve başvuruda ibraz etmeleri gerekir.

Değerlendirme

Tezli Yüksek Lisans Programlarında yazılı/sözlü sınav yapılmayacaktır. Öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve yabancı dil puanı değerlendirilir.Değerlendirmede ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %40'ı ve yabancı dil puanının %10'u esas alınacaktır.

Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES sınavı puanı, lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Başvuru Belgeleri

  • Transkript
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Başvuru yapabilmek için giriş yapmalısınız.

e-Devlet ile Giriş Yap