Sosyal Bilimler Enstitüsü - Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

 Tezsiz
Başvuru Başlama Tarihi

16.02.2023

Başvuru Bitiş Tarihi

22.02.2023

Kontenjan

50

Açıklama

Herhangi bir Lisans programından veya 4 yıllık Yüksekokullardan Mezun Olmak

Başvuru Koşulları

·  -    Lisans diplomasına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokul diplomasına sahip olmak. (Diploma/mezuniyet Belgesi) ·       -  Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim programlarında ALES ve Yabancı Dil puanı şartı aranmamaktadır. ·       
   -  
Başarı sıralaması Lisans mezuniyet notuna göre yapılacaktır.
·                                 -  Diploma/mezuniyet notu. (Başvurularda değerlendirmeye alınan mezuniyet notu öğrencinin edevlet sisteminde yer alan şekli ile değerlendirmeye alınır:
a)      E-devlet sisteminde öğrencinin başarı notu sadece 100'lük sistemde var ise var olan şekli ile değerlendirmeye alınır.
b)      E-devlet sisteminde öğrencinin sadece 4'lük sistemdeki notu var ise, bu not YÖK dönüşüm tablosu kullanılarak 100'lük sisteme çevrilerek değerlendirmeye alınır.
c)       E-devlet sisteminde hem 100'lük hem de 4'lük sistemde notu olan öğrencinin notu 4’lük sistemde değerlendirmeye alınarak YÖK dönüşüm tablosu ile 100’lük sisteme çevrilir.
* Not: Adaylar, online başvuru sırasında yukarıda belirtilen mezuniyet ve sınav sonuçları ile ilgili e-devlet sistemindeki kayıtlı bilgilerini kullanacaktır

Değerlendirme

Tezsiz Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES veya yabancı dil şartı aranmaz. Sıralama lisans not ortalamasına göre yapılır.

Başvuru Belgeleri

  • Transkript
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Başvuru yapabilmek için giriş yapmalısınız.

e-Devlet ile Giriş Yap