Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih Doktora

Başvuru Başlama Tarihi

16.02.2023

Başvuru Bitiş Tarihi

22.02.2023

Kontenjan

1

Ales Puan Türü

Sözel

ALES Taban Puanı

55

Yabancı Dil Taban Puanı

55

Açıklama

Tarih Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

Sınav Türü

Yazılı

Sınav Tarihi

05.01.2023 10:00

Sınav Yeri

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şükrü ÜNAR’ın Ofisi

Başvuru Koşulları

1-        Tezli yüksek lisans programı mezunu olmak. (Diploma/mezuniyet belgesi) 2-        Başvurulan programın puan türünden ALES’ten en az 55 puan almış olmak. (ALES sonuç Belgesi 5 (beş) yıl geçerlidir.)
3-        YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak. (Yabancı Dil Sonuç Belgesi 5 (beş) yıl geçerlidir.)
4-        Diploma/mezuniyet notu. (Başvurularda değerlendirmeye alınan mezuniyet notu öğrencinin e-devlet sisteminde yer alan şekli ile değerlendirmeye alınır:
a)        E-devlet sisteminde öğrencinin başarı notu sadece 100'lük sistemde var ise var olan şekli ile değerlendirmeye alınır.
 
b)       E-devlet sisteminde öğrencinin sadece 4'lük sistemdeki notu var ise, bu not YÖK dönüşüm tablosu kullanılarak 100'lük sisteme çevirilerek değerlendirmeye alınır.
  
c)        E-devlet sisteminde hem 100'lük hem de 4'lük sistemde notu var ise öğrencinin notu 4’lük sistemde değerlendirmeye alınarak YÖK dönüşüm tablosu ile 100’lük sisteme çevrilir. *
Not: Adaylar, online başvuru sırasında yukarıda belirtilen mezuniyet ve sınav sonuçları ile ilgili e-devlet sistemindeki kayıtlı bilgilerini kullanacaktır.
5-        Lisans Diploması (Diploma/mezuniyet belgesi-manuel yüklenecektir.) 6-        Yabancı ülkelerde lisans ve yüksek lisans programlarını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin YÖK’ten denklik belgesi almış olmaları ve başvuruda ibraz etmeleri gerekir.

Değerlendirme

Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve yazılı veya sözlü sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50'si, yüksek lisans not ortalamasının %20'si, yabancı dil puanının %10'u ve yazılı/sözlü sınav puanının %20’si esas alınacaktır. Toplamda en az 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

Yazılı veya sözlü sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz.

Başarı notlarının eşit olması durumunda sırasıyla ALES puanı ve yüksek lisans not ortalaması dikkate alınır.

Başvuru Belgeleri

  • Transkript
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • hem lisans hem yüksek lisans transkripti

Başvuru yapabilmek için giriş yapmalısınız.

e-Devlet ile Giriş Yap